Nayeli

*12.09.2018 ... in Zypern als Straßenhund ...